Vietnamese Zen Buddhism - Zen master Thích Thanh-Từ - Thiền Tông Việt Nam - Thiền sư Thích Thanh-Từ giảng giải

Chương trình này được thực hiện bằng Việt Ngữ theo dạng chữ unicode.