NINH BÌNH

Bích Động
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Thanh Đàm (Minh Chánh) (?-?)

[Trang chủ]