TÂY NINH

Linh Sơn (Linh Sơn Tiên Trạch, chùa núi Bà Đen)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Đạo Trung Thiện Hiếu (Tổ Đỉa) (?-?)

[Trang chủ]