Thiền viện Chân Không

Quản chúng:
  • Chân Không Tăng: Thượng tọa Thích Phước Hảo
  • Chân Không Ni: Ni sư Thích nữ Thuần Nhất
  • Địa chỉ: núi Lớn, phường 6, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: Chân Không Tăng: (84) 64 854223
  • Điện thoại: Chân Không Ni: (84) 64 837935