Thiền tự Đạo Viên

  • Trụ trì:
  • Địa chỉ: 435 Chemin de la Sablière, Lantier (Québec) J0T 1V0, Canada
  • Điện thoại: (819) 323-4332
  • Email: tvdaovien@yahoo.com