Thiền viện Hiện Quang

  • Trụ trì:  Đại đức Thích Thông Quán
  • Địa chỉ: ấp Tân Trang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: