Thiền viện Huệ Chiếu

  • Trụ trì: Ni sư Thích nữ Thuần Trí
  • Địa chỉ: xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 64 876778