Thiền viện Liễu Đức

  • Trụ trì: Ni sư Thích nữ Như Đạo
  • Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 61 841382