Thiền viện Phổ Chiếu

  • Trụ trì: Ni sư Thích nữ Như Ánh
  • Địa chỉ: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 64 876751