Thiền viện Sùng Phúc

(chùa Xuân Đỗ Thượng)

  • Trụ trì: Đại đức Thích Tâm Thuần
  • Địa chỉ: tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 48 751302