Thiền viện Thường Chiếu

  • Trụ trì: Hòa thượng Thích Nhật Quang
  • Địa chỉ: xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 61 3841071  Fax: 84.61.3841071