Thiền viện Tịch Chiếu

  • Trụ trì:
  • Địa chỉ: số 8 ô 4 Hải Điền 3, Long Hải - Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam