Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng

  • Viện trưởng: Hòa thượng Thích Thanh Từ
  • Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 63 827565