Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt
  • Địa chỉ: xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 21 1842770