Thiền viện Tuệ Quang

(chùa Huỳnh Võ)

  • Trụ trì: Đại đức Thích Thông Phổ
  • Địa chỉ: số 15, ấp 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 88 970926