Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

(chùa Long Động)

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Thông Phương
  • Địa chỉ:  xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 33 661477