Nhóm Thường Chiếu là một nhóm bạn đạo có cùng chung sở nguyện:

 • Gom góp và lưu trữ dưới dạng hồ sơ vi tính tất cả tác phẩm, dịch phẩm và tài liệu giảng dạy của Thiền sư Thích Thanh Từ.

 • Giới thiệu trên Internet đường lối tu thiền do Thiền sư chủ trương.

 • Cung cấp những tin tức và sinh hoạt ở các nơi tu theo pháp môn của Thiền sư.


 

Huy hiệu Phật sự Thường Chiếu

 

 

Thường Chiếu là tên Phật sự, huy hiệu mang ý nghĩa sau:

 1. Bàn tay cầm cành sen: tượng trưng Thiền Tông, dựa theo tích Phật đưa cành sen lên, Ca-diếp mỉm cười.

 2. Vòng tròn màu vàng trên nền một hình vuông đen biểu trưng cho mặt trăng tuệ giác thường chiếu trong màn đêm vô minh và cũng nói lên ước mong Phật sự này sẽ được vuông tròn (giống như hai bồn trồng bông vuông và tròn mà Hòa thượng Viện trưởng đã cho xây trước thất Ngài ở Thiền viện Trúc Lâm, nói lên sở nguyện Hòa thượng là làm việc gì cũng muốn vuông tròn).

 3. Chữ Thường Chiếu: được Hòa thượng Viện trưởng chọn với hai lý do:

  - Ý nghĩa.
  - Lịch sử truyền bá nhà Thiền.

  a. Ý nghĩa:

  Chữ Thường nghĩa là luôn luôn, mãi mãi. Còn Chiếu là soi sáng. Thường Chiếu có nghĩa là soi sáng mãi mãi không dừng.

  Đạo Phật là đạo giác ngộ vì Phật là giác, đạo là con đường hay phương pháp: một phương pháp đưa mình đến giác ngộ. Chuyển hóa những gì đen tối nơi mình thành sáng suốt giác ngộ. Muốn được như thế phải luôn luôn soi sáng lại chính mình, đó là điều thiết yếu.

  b. Lịch sử:

  Thiền sư Thường Chiếu là một vị Thiền sư nổi tiếng đời Lý (?-1203), là người đã dung hợp được ba tông phái thiền ở Việt Nam (Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường) về một khối và là một người gan dạ, dám nhìn thẳng vào sự thật, dùng trí tuệ soi xét khi phán đoán.

 4. Hình nước Việt Nam trên bản đồ thế giới vẽ trên ba cánh sen tỏa ra ba phía nói lên ước mong Thiền Tông Việt Nam qua sự giảng dạy của Thiền sư Thích Thanh Từ sẽ được truyền bá trên thế giới qua mạng lưới tin học quốc tế (Internet).

 5. Ba cánh sen: biểu trưng cho:

 • Ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.

 • Pháp môn của Hòa thượng Viện trưởng được kết hợp từ ba cái mốc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền Tông từ Trung Hoa đến Việt Nam, đó là: Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Năng và Sơ Tổ phái Trúc Lâm: vua Trần Nhân Tông.

 • Ba vị Tổ đầu của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử: vua Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang (dựa theo một bài kệ của Tổ Bồ-đề-đạt-ma có câu: Nhất hoa khai ngũ diệp, còn ở đây là: Nhất hoa khai tam diệp).


[Trang chủ]