SINH HOẠT

Địa chỉ liên lạc để thỉnh hoặc mượn kinh sách và băng giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ:

A. Canada:

+ Thiền tự Đạo Viên:

- Địa chỉ: 435 Chemin de la Sablière, Lantier (Québec) J0T 1V0, Canada
- Ðiện thoại: (819) 323-4332
- E-mail: tvdaovien@yahoo.com

+ Thiền trang Chân Nguyên - Thầy Thích Tuệ Hội:

- Ðịa chỉ: RR # 3, Lanark (Ontario) K0G 1K0, Canada
- Ðiện thoại: (613) 259-2350 (07:00 – 08:00 hoặc 21:30 – 22:00)

+ Ðạo tràng Tuệ Pháp:

- Ðịa chỉ: 14 Megan Avenue, Scarborough (Ontario) M1E 4A7, Canada
- Ðiện thoại: (416) 284-7129

+ Ðạo tràng An Lạc:

- Ðịa chỉ: 7193 Casgrain, Montréal (Québec) H2R 1Y2, Canada
- Ðiện thoại: (514) 270-1757

+ Thư viện Tu viện Huyền Không:

- Ðịa chỉ: 1292-1298 Rosemont, Montréal (Québec) H2S 2A7, Canada
- Ðiện thoại: (514) 276-2956

+ Thư viện Chùa Quan Âm:

- Ðịa chỉ: 3781 De Courtrai, Montréal (Québec) H3S 1B8, Canada
- Ðiện thoại: (514) 735-9425 (mỗi chủ nhật từ 11:00 – 14:00)

+ Thư viện Mile-End:

- Ðịa chỉ: 5434 Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2V 4G7, Canada
- Ðiện thoại: (514) 872-2141

B. Hoa Kỳ:

+ Thiền viện Ðại Ðăng:

- Ðịa chỉ: 6326 Camino-Delrey, Bolsall, CA 92003, USA
- Ðiện thoại: (760) 945-5588
- Fax: (760) 945-5586

+ Thiền viện Quang Chiếu:

- Ðịa chỉ: 5251 Rendon Rd, Fortworth, TX 76140, USA
- Ðiện thoại: (817) 483-8670

+ Thiền tự Ngọc Chiếu:

- Ðịa chỉ: 10611 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840, USA
- Ðiện thoại: (714) 590-9545

+ Thiền viện Bồ-Ðề:

- Ðịa chỉ: 773 Granite Str., Braintree, MA 02184, USA
- Ðiện thoại: (781) 848-3704

+ Thiền tự Vô Ưu:

- Ðịa chỉ: 1300 Church Avenue, San Martin, CA 95046, USA
- Ðiện thoại: (408) 683-4498

+ Thiền viện Diệu Nhân:

- Ðịa chỉ: PO Box 265, Rescue, CA 95672, USA
- Ðiện thoại: (530) 676-7108

+ Thiền tự Chân Nguyên:

- Ðịa chỉ: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375, USA
- Ðiện thoại: (281) 290-0984

+ Thiền viện Chánh Tâm:

- Ðịa chỉ: 8811 Katella Ave, Stanton, CA 90680, USA
- Ðiện thoại: (714) 236-0826

+ Thiền tự Minh Chánh:

- Ðịa chỉ: 13440 SE. 192nd St., Renton, WA 98058, USA
- Ðiện thoại: (253) 631-7346

+ Ðạo hữu Minh Trung:

- Ðịa chỉ: 18271 Plaza Way A, Tustin, CA 92780-2756, USA
- Ðiện thoại: (714) 730-1221
- E-mail: haivle@juno.com

C. Úc Châu:

+ Thiền tự Hỉ Xả (The Upeksa meditation village):

- Ðịa chỉ: 3 Wooma Rd Penfield, South Australia 5121, Australia
- Ðiện thoại: (08) 8284 7344
- Fax: (08) 8345 3006
- E-mail: kimt@picknowl.com.au

+ Thiền tự Tuệ Căn

- Địa chỉ: 7 Lichfield St, Victoria Park 6100 WA, Australia
- Điện thoại: (08) 9470 1251
- E-mail: thienvientuecan@yahoo.com.au

D. Việt Nam:

+ Ðạo tràng Thái Tuệ: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

+ Ðạo tràng Tuệ Tâm: Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh


[Trang chủ]